IV Ogólnopolski Festiwal Koszykówki z okazji Dnia Dziecka w Bydgoszczy, 31.05.2014 r.