Zakończenie IV Ogólnopolskiego Festiwalu Koszykówki z okazji Dnia Dziecka w Bydgoszczy, 01.06.2014 r.