XII Ogólnopolski Festiwal Mini Koszykówki w Koszalinie, 29.06 – 10.07.2014 r.