Zarząd

Prezes Zarządu
Radosław Janik

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Janik

Sekretarz
Rafał Bejtka

Skarbnik
Sabina Kochanowska

Członek Zarządu
Justyna Kostencka-Janik