Nabór

INFORMACJI O AKTUALNYCH NABORACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 60 PRZY UL. GLINKI 117 W BYDGOSZCZY UDZIELA

RADOSŁAW JANIK – 502-514-399.